وبلاگ

حمل و نقل بین المللی
بلاگ
By admin / 1397-04-18

بهترین نرخ حمل و نقل بین المللی برای اولین بار در ایران سامانه بارینکو

حمل و نقل بین المللی با دریافت پایینترین نرخ همه در سامانه بارینکو شما برای حمل کالاهای تجاری خود نیاز...

Read More
حمل و ترخیص کالا
بلاگ
By admin / 1397-04-02

بهترین نرخ حمل و ترخیص کالا در بارینکو !!

سامانه بارینکو اولین سامانه مناقصات حمل  و ترخیص کالا در ایران برای حمل و ترخیص کالا خود زمان و هزینه...

Read More
حمل و ترخیص کالا
بلاگ
By admin / 1397-03-23

جستجو بهترین نرخ حمل و ترخیص کالا !!

بهترین نرخ برای کالای خود را در بارینکو جستجو کنید !   حمل و ترخیص کالا مهمترین قسمت امور واردات...

Read More
حمل و نقل بین االمللی
بلاگ
By admin / 1397-03-22

یک شرکت حمل و نقل بین المللی چگونه باید باشد؟

بهترین شرکتهای حمل با بهترین نرخ در سامانه بارینکو پیدا کنید  یکی از گزینه های مهم و قابل توجه خرید...

Read More
حمل و نقل بین المللی
بلاگ
By admin / 1397-03-20

بهترین نوع حمل و نقل بین المللی کدام است ؟

حمل و نقل بین المللی به همراه کانتینر روشی کم هزینه حمل و نقل بین المللی با شکلهای مختافی در...

Read More
حمل و نقل بین المللی
بلاگ
By admin / 1397-02-06

پیدا کردن شرکت مناسب حمل و نقل بین المللی و ترخیص کالا با شرایط مناسب چگونه است ؟

 حمل و نقل بین المللی و ترخیص کالا تعداد زیادی بازرگان و تاجران کالا در زمینه واردات کالا و صادارت...

Read More
واردکنندگان کالا
بلاگ
By admin / 1397-01-15

روش پیدا کردن تمامی واردکنندگان کالا

واردکنند گان کالا

Read More
حمل و ترخیص کالا
بلاگ
By admin / 1397-01-04

چگونه صادرکنندگان و واردکنندگان کالا را بیابیم ؟

چگونه  صادرکنندگان کالا  و  واردکنندگان کالا  را پیدا کنیم ؟ ویژه شرکت های حمل و نقل بین المللی امروزه بازاریابی و فروش...

Read More
حمل و ترخیص کالا
بلاگ
By admin / 1397-01-04

اولین سامانه مناقصه وِیژه شرکت های حمل و ترخیص کالا در ایران

اولین سامانه مناقصه حمل و ترخیص کالا هست که تمامی شرکتهای واردکننده کالا میتوانند یهترین نرخ را برای حمل و ترخیص کالا خود دریافت کننده

Read More
حمل و ترخیص کالا
بلاگ
By admin / 1397-01-04

چطور هزینه مناسب برای حمل و ترخیص کالا تجاری خود پیدا کنیم!

چطور هزینه مناسب برای حمل و ترخیص کالا تجاری خود پیدا کنیم مهترین مورد برای انجام واردات و صادرات کالا...

Read More
شرکت ترخیص کالا
بلاگ
By admin / 1397-01-04

روند اصلی ترخیص یک کالا از گمرک چگونه است

روند اصلی ترخیص کالا از گمرک چگونه است حجم  واردات کالا  به کشور ایران به شکلهای مختلف زمینی ، دریایی...

Read More
حمل و نقل بین المللی
بلاگ
By admin / 1397-01-04

حمل و نقل بین المللی وبخش مهمی از تجارت کالا است!

چطور بهترین حمل کالا و ترخیص کالا  را برای تجارت خود انتخاب کنیم ؟بارینکو امروزه تجارت کالا در جهان رو...

Read More