بلاگ

admin
1397-04-02
بدون دیدگاه

بهترین نرخ حمل و ترخیص کالا در بارینکو !!

سامانه بارینکو اولین سامانه مناقصات حمل  و ترخیص کالا در ایران

برای حمل و ترخیص کالا خود زمان و هزینه بسیاری را باید صرف کنید تا بتوان به نرخ مناسب و شرکت انتخاب شرکت مورد نظر خود که قابل اعتماد باشد برسید . با به وجود امادن کمپانیهای بسیار حمل وترخیص کالا ریسک اعتماد کردن و قبول کردن یک شرکت برای دریافت خدمات انها بسار زیاد هست . در کنار این موارد مورد اصلی واسط ها هستند که مشکل اصلی این نوع فعالیت را به وجود می اورند و همه اینها دغدغه های این کار را زیاد می کنند .

سامانه بارینکو اولین سامانه حمل و ترخیص کالا بر ان است که شما وارد کننده و صادر کننده کالا میتوانید در این سامانه تغییری جدید را در استعلامات خود اغاز کنند و با کمترین زمان ارتباطی سریع و مستقیم را با شرکتها گرفته و از طریق

این سامانه بهترن نرخ را دریافت کنند و مدیریت پرتال شخصی خود روند انجام کار خود را پیش بگیرنند .

به هزینه ای زمانی و مالی برای رسیدن به بهترین نرخ حمل و ترخیص کالا خود یکباره پایان دهید در سامانه بارینکو ثبت نام کنید

وارد سامانه شوید و رایگان استفاده کنید

نظر