بلاگ

admin
1397-01-15
بدون دیدگاه

روش پیدا کردن تمامی واردکنندگان کالا

روش پیدا کردن تمامی واردکنندگان کالا در ایران

پیدا کردن تمامی مالکان کالای شرکتهای بازرگانی و واردکنندگان کالا ارتباط مستقیم و بدون واسطه با واردکنندگان کالا و بازرگانان کالا در ایران شرکت در مناقصات حمل و ترخیص کالاهای شرکتهای بازرگانی ، خاص شدن میان تمامی رقبای کسب و کار خود با حضور و اعلام بهترین پیشنهاد در مناقصات  واردکنندگان کالا و صادرکنندگان کالا . این سامانه اتفاقی جدیدی است برای شرکتهای حمل کننده کالای که میخواهند توسعه ای جدید را برای کسب و کار خود آغاز کننده و روشی کم هزینه و جدید را انتخاب کننده به هزینه های بدون نتیجه برای تبلیغات و افزایش فروش خود پایان دهید ، تغییری جدید را برای کسب و کار خود آغاز کنید

استفاده رایگان از تمامی مزایایی سامانه

وارد شوید                   http://barinqo.ir/

 

نظر