قوانین

قوانین سامانه بارینکو

  • تمامی کاربران  می بایست اطلاعات خواسته شده در زمان ثبت نام را به صورت کاملا واقعی و دقیق وارد نمایند.
  • مشخصات کالا در فرم استعلام  باید به صورت کامل و قابل فهم درج شود.
  • تمامی شرکتهای حمل کالا و ترخیص کاران موظف هستند تا زمان و مبلغ انجام پروژه را به صورت دقیق و حساب شده به مالک بار اعلام نمایند.
  • سامانه بارینکو طبق خط مشی خود تنها مالک کالا را برای نرخ گیری بهتر و به صرفه ترحمل کالا و حمل کنندگان و ترخیص کاران را برای رسیدن به بازار هدف جدید و مشتریان گسترده هدایت میکند. لذا این سامانه هیچ گونه دخل و تصرفی درروند حمل و ترخیص کالا و تمامی امور عملیاتی مربوط به آن ندارد.
  • تمام اطلاعات و درخواستهای ثبت شده ابتدا توسط کارشناسان سامانه بازدید و تایید خواهدشد. در صورتی مکه اطلاعات ناصحیح و خلاف واقع در سامانه ثبت گردد کاربر خاطی از سامانه خارج خواهدشد.
  • جهت دریافت پیشنهادات واقعی ، مالکین بار در زمان استعلام نرخ ترخیص ،در کنار ورود اطلاعات دقیق ، لیست بسته بندی کالا و فاکتور کالا را ضمیمه درخواست خود کنند.
  • حمل کنندگان و ترخیص کاران در این سامانه در کنار دریافت اطلاعت دقیق از مالکان کالا می بایست آن را کامل مطالعه کرده و بهترین نرخ ممکن با شرایط حمل را به آنها پیشنهاد دهند
  • پیشنهاد نرخ برای استعلامها باید در کمترین زمان ممکن انجام شود چون کار بر اساس سرعت ، دقت و کیفیت در سامانه فراهم شده که بتوان به بهترنین نتیجه دست یافت.
  • با ورود اطلاعات استعلام نرخ و بعداز دریافت بهترین نرخ ممکن برای حمل یا ترخیص کالا و تایید نهایی مالک کالا طرفین با یکدیگر جهت هماهنگی انجام تمامی امور وارد صفحه گفتگو شده وکار را شروع میکنند ، و بعد از مرحله سامانه هیچ مسئولیتی در قبال شروع انجام امور ندارد.
  • برای استفاده از خدمات سودمند سامانه و عضویت، کاربران حمل کننده و ترخیص کار باید هزینه ای را طبق تعرفه تعیین شده در سامانه پرداخت کنند.