استاندار: دولت مکلف به پرداخت یک هزار میلیارد ریال به حق آبه داران اصفهانی است

اصفهان – ایرنا – استاندار اصفهان گفت که دولت مکلف شده یک هزار میلیارد ریال حق آبه به کشاورزان استان پرداخت کند و ما در حال پی گیری هستیم که این اعتبار به حساب آنان واریز شود.