اشکی عاشقانه و الگویی برای قاریان و مداحان

تهران- ایرنا- اول، سلامی به امام رئوف بدهید تا بگویم در کنار حرم امام هشتم چه خبر است که شاید تاکنون از آن بی‌خبر بوده باشید و یادی از مرحوم موید باعث شد تا گذری به محفل اشک عاشقان حسینی داشته باشیم.