الریاضیه: شاهین‌ها، شگفتی را کامل کنند

تهران- ایرنا- روزنامه الریاضیه عربستان در گزارشی با اشاره به دیدار امروز عربستان و لهستان نوشت: شاگردان «اروه رنار» باید کار را یکسره کنند.