انتقادات از پناهیان ادامه دارد /شما و دوستان تان خوب هستید و بقیه مختل! /بدانید که می دانیم، زیاده عرضی نیست

آقای پناهیان به جای این که بگویید من، هم در معنا و هم در نوع حرف زدنم دچار لغزش شدم، همه میلیون ها گیرنده پیام را دچار اختلال در دریافت تصور کرده اید تا نکند از برج عاج تخیلی تان تنزل یابید.

انتقادات از پناهیان ادامه دارد /شما و دوستان تان خوب هستید و بقیه مختل! /بدانید که می دانیم، زیاده عرضی نیست

به گزارش بارینکو، با وجود عذرخواهی پناهیان از علمای حوزه و مومنین بخاطر اظهاراتش درباره رسول خدا (ص) و امیر المومنین، برخی واکنش ها به این ماجرا همچنان ادامه دارد.

در بخشی از یادداشت عصرایران خطاب به این سخنران مذهبی آمده است؛

*کاری به محتوای حرف هایش و تحلیل هایی که درباره آن مطرح شده است نداریم ؛ فقط می خواهیم این نکته را خطاب به پناهیان بگوییم: شما چطور خطیبی هستید که طوری سخن می گویید که عالم و آدم نه تنها متوجه منظورتان نمی شوند، که برداشت نادرست هم می کنند؟! یعنی بعد از این همه سال منبر رفتن و آنتن تلویزیون را در اختیار داشتن، بلد نیستید دو کلمه حرف را به زبان فارسی ، آن هم درباره پیامبر(ص) و علی(ع)‌ جوری بگویید که مردم همان را بفهمند که شما قصد کرده اید؟!

*به جای این که بگویید من، هم در معنا و هم در نوع حرف زدنم دچار لغزش شدم و خطایتان را به عنوان فرستنده پیام بپذیرید، همه میلیون ها گیرنده پیام را دچار اختلال در دریافت تصور کرده اید تا نکند از برج عاج تخیلی تان تنزل یابید! باشد آقای پناهیان! شما و دوستانی که با هدایایشان زندگی می کنید خوب هستید و بقیه مختل! ولی بدانید که می دانیم. زیاده عرضی نیست!

۲۷۲۱۸