این نمایندگان مجلس زن و شوهر بودند /کدام نماینده با مادر همسرش همزمان در مجلس بودند؟ /پدر و پسری که باهم به مجلس رفتند

تصاویری از نمایندگانی که به طور همزمان همراه با خانواده یا اقوام خود در مجلس حضور داشتند را مشاهده می کنید.

این نمایندگان مجلس زن و شوهر بودند /کدام نماینده با مادر همسرش همزمان در مجلس بودند؟ /پدر و پسری که باهم به مجلس رفتند

به گزارش بارینکو، مجلس در طول سال‌های بعد از انقلاب، سابقه حضور ۲ نماینده خواهر و برادر به طور همزمان را نداشته است. حالا در آخرین انتخابات، ابواالقاسم جراره و فاطمه جراره وارد مجلس شدند.

بنابر گزارش آخرین خبر، به این بهانه نگاهی به نمایندگانی که با نسبت فامیلی به طور همزمان وارد مجلس شده‌اند، داشته‌ایم.