بیشترین تخلفات نانوایی‌های خراسان رضوی کسر وزن و گرانفروشی است

مشهد- ایرنا- مدیر نظارت و بازرسی محصولات سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت:طی سه ماه گذشته کسر وزن، گرانفروشی و عرضه خارج از شبکه مهمترین تخلفات شناسایی و ثبت شده واحدهای نانوایی‌های استان بوده است.