تحلیل مضمون پویش توئیتری «برای» / یک میلیون توئیت در ۱۵ روز!

تهران- ایرنا- داده‌کاوی ایرنا از نظر کمّی و کیفی پیرامون پویش «برای» نشان می‌دهد، عمده توئیت‌ها «اعتراضی و انتقادی» و در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مطرح شدند. دغدغه‌هایی که در صورت عدم رسیدگی مسئولان می‌تواند در آینده به بحران‌های بغرنج‌تری تبدیل شود.