تداوم روند کاهش تبخیر آب در حوضه‌های آبریز

تهران- ایرنا- برپایه گزارش موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو، بررسی وضعیت تبخیر در حوضه‌های آبریز کشور نشان می‌دهد که در این هفته روند تبخیر نسبت به هفته قبل تغییر چندانی ندارد، ضمن آنکه این روند کاهشی است.