تعیین تکلیف تعاونی‌های غیر فعال دراصفهان ، نیازمند عزم دولت وبخش خصوصی

اصفهان- ایرنا- تنها نیمی از مجموع ۶ هزار و ۸۰۰ تعاونی ثبت شده استان اصفهان وارد چرخه فعالیت شده اند که به گفته دست اندرکاران این بخش، تعیین تکلیف و آغاز فعالیت این واحدهای راکد و غیر فعال، عزم دو گانه دولت و بخش خصوصی را می‌طلبد.