جلوگیری از تخریب مراتع و منابع طبیعی مستلزم مشارکت همگانی است

اردبیل-ایرنا- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل معتقد است جلوگیری از تخریب مراتع و احیای پوشش گیاهی مستلزم جذب مشارکت همگانی است.