درخواست‌های دانشجویان از مدیرکل سیاسی استانداری فارس چه بود؟ 

شیراز-ایرنا- نمایندگان تشکل‌های دانشجویی دانشگاه شیراز در نشستی با مدیرکل سیاسی استانداری فارس، به بیان دیدگاه‌ها و مطالبات خود و همچنین پیگیری مسائل مربوط به رخداد کتابخانه خوارزمی پرداختند.