شبکه برق شهرستان سنندج به طور کامل اصلاح شد

سنندج- ایرنا- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان گفت: شبکه سیم مسی شهرستان سنندج با ۶۳۰ میلیارد ریال هزینه، به طور کامل بهسازی و به کابل خودنگهدار تبدیل شد.