فراگیری خدمات اورژانس اجتماعی نیازمند بودجه و توجه

اصفهان – ایرنا- فراگیری خدمات اورژانس اجتماعی به عنوان مامنی برای افراد آسیب‌دیده از گزند آسیب‌های اجتماعی نیازمند افزایش اعتبارات و توجهات لازم از سوی متولیان است.