فصلی از نشاط اجتماعی در صحنه آخر پلاتو شمس

بجنورد- ایرنا- مرحله نهایی هفدهمین جشنواره تئاتر خراسان‌شمالی در پلاتو شمس بجنورد در حالی برروی صحنه نمایش رفت که این جشنواره توانست فصلی از شور و نشاط اجتماعی را در بین هنرمندان استان بعد از ۲ سال تعطیلی کرونا ایجاد کند.