قم به احداث ۳۰۰ هزار مترمربع فضای آموزشی نیاز دارد

قم – ایرنا – مدیرکل آموزش و پرورش قم با بیان اینکه این استان از لحاظ سرانه فضای آموزشی رتبه بیست‌وهفتم کشور را دارد گفت: هم اکنون استان با کمبود ۳۰۰ هزار مترمربع فضای آموزشی مواجه است، که نشان دهنده یک معضل جدی می‌باشد.