نام «استفانی فراپار» وارد تاریخ جام جهانی شد

تهران- ایرنا- «استفانی فراپار» داور فرانسویِ تیم قضاوت کنندهِ دیدار مکزیک و لهستان نام خود را در تاریخ‌ جام جهانی ثبت کرد.