نهضت ملی مسکن سقف امن دولت برای بی سرپناه‌هان بوشهر

بوشهر- ایرنا –پس از هشت سال که نیاز مسکن به عنوان یکی از مهمترین خواسته‌های مردم مغفول مانده بود، دولت سیزدهم از بدو فعالیت با انجام کاری جهادی خشت‌های نهضت ملی جهش تولید مسکن را بنا نهاد تا امیدی باشد برای کسانی که از داشتن سرپناهی ایمن محروم هستند.