ورودی آب به مخازن سدهای کشور ۱۳ درصد رشد کرد

تهران- ایرنا- حجم آب ورودی به سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری (ابتدای مهرماه) تاکنون با رشد ۱۳ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال آبی پارسال همراه شد.