پنج هزار میلیارد ریال در شرکت آب و فاضلاب زنجان سرمایه گذاری شد

زنجان – ایرنا – مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان گفت: شرکت آب و فاضلاب این استان طی یک سال گذشته بیش از پنج هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری در قالب قراردادهای مشارکت بخش غیردولتی جذب کرده است.