چرا غرب نتوانست اقتدار دیپلماسی ایران را تحمل کند؟

تهران-ایرنا- انگیزه و دلیل بخشی از آنچه در جهان امروز علیه ایران در جریان است، ریشه در یک انتخاب دارد؛ انتخابی در روابط بین‌الملل که تهران با آن، هژمونی و سلطه غرب را نادیده گرفته و در پی مسیری است که از وین و واشنگتن یا برلین و لندن نگذرد.