کشاورزی ایران در سال۲۰۲۲؛ از رشد دو رقمی تولید گندم و برنج تا افزایش صادرات لبنیات

تهران- ایرنا- فائو در گزارشی از جزئیات تولیدات کشاورزی ایران در سال زراعی ۲۰۲۲ از رشد ۲۵ درصدی تولید گندم ایران در این سال خبر داد و کل تولید غلات ایران در این سال را ۱۹.۵ میلیون تن اعلام کرد.