کمبود واحدهای فرآوری چالش اصلی بخش معادن سبزوار است

سبزوار- ایرنا- رییس اداره صنعت، معدن و تجارت سبزوار گفت: کمبود واحدهای فرآوری، چالش اصلی بخش معدن این شهرستان، به عنوان یکی از قطب های معدنی خراسان رضوی است.