۴۰۰ میلیارد ریال برای تکمیل ترمینال جدید فرودگاه ایلام هزینه شد

ایلام – ایرنا – مدیر فرودگاه شهدای ایلام با اشاره به تکمیل عملیات اجرایی ساخت ترمینال جدید این فرودگاه، گفت: برای این پروژه ۴۰۰ میلیارد ریال هزینه شده است.