۶۰ هزار متر مربع زمین‌های غیر مسکونی استان مرکزی تغییر کاربری شد

اراک – ایرنا – مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی گفت: ۶۰ هزار متر مربع زمین‌های غیر مسکونی این استان تغییر کاربری و واگذار شد.