۷ استاد دانشگاه رازی کرمانشاه در جمع پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر جهان

کرمانشاه- ایرنا- سرپرست معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه رازی کرمانشاه گفت: براساس اعلام پایگاه استنادی علوم جهان اسلام؛ هفت عضو هیات علمی این دانشگاه در جمع پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر جهان قرار گرفتند.