سردار هداوند: پلیس تمهیدات انتخاباتی در استان البرز را پیش بینی کرده است

فرمانده انتظامی البرز گفت: تمهیدات لازم در بخش های انتظامی و ترافیکی برای برگزاری انتخاباتی آرام و پرشور در این استان پیش بینی شده است.

سردار هداوند: پلیس تمهیدات انتخاباتی در استان البرز را پیش بینی کرده است

Read More