یاد تو شادی‌فزا

غزلی از دکتر محمود گلزاری، استاد پیشکسوت روان شناسی، که سال 1351 خورشیدی در حرم حضرت معصومه(س) سروده شده است.

یاد تو شادی‌فزا

Read More